Skip to content

Chúng tôi là Evergreen Labs.

Được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở chính tại Đà Nẵng, Việt Nam, chúng tôi là một phòng thí nghiệm kinh doanh sáng tạo, lấy mục đích làm động lực, tập trung vào việc đổi mới hướng tới các giải pháp và đầu tư bền vững cho tương lai. Với một đội ngũ quốc tế bao gồm những người tạo ra thay đổi cho tương lai, chúng tôi tập trung vào giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường hiện nay. Chúng tôi hình dung về một thế giới nơi con người và môi trường cùng chung sống trong một hệ cân bằng.

Chúng tôi tìm giải pháp thiết thực cho những thách thức về môi trường và xã hội ở các nước đang phát triển, đồng thời nỗ lực thúc đẩy mở rộng ranh giới kinh doanh hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn với "bộ ba cốt lõi".
Chúng tôi tìm giải pháp thiết thực cho những thách thức về môi trường và xã hội ở các nước đang phát triển, đồng thời nỗ lực thúc đẩy mở rộng ranh giới kinh doanh hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn với "bộ ba cốt lõi".
Chúng tôi sẽ là lực lượng tiên phong mang lại những thay đổi có tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Đông Nam Á và thế giới.
Chúng tôi sẽ là lực lượng tiên phong mang lại những thay đổi có tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở Đông Nam Á và thế giới.
Chúng tôi đặt tác động lên hàng đầu. Chúng tôi đặt tập thể lên trước cá nhân. Chúng tôi làm việc nhanh chóng. Chúng tôi có các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cao. Chúng tôi làm việc với những người giỏi nhất. Chúng tôi tôn trọng tất cả các sinh vật.
Chúng tôi đặt tác động lên hàng đầu.
Chúng tôi đặt tập thể lên trước cá nhân.
Chúng tôi làm việc nhanh chóng.
Chúng tôi có các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cao.
Chúng tôi làm việc với những người giỏi nhất.
Chúng tôi tôn trọng tất cả các sinh vật.

Tìm hiểu về cách thức chúng tôi biến đổi ý tưởng thành giải pháp dưới đây!

approach VN-web 2021-05

Hành trình tạo tác động của chúng tôi

Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều tập trung vào việc tạo ra tác động tích cực. Hãy cùng tìm hiểu cách chúng tôi biến đổi cuộc sống và môi trường, đồng thời vẫn phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc như thế nào nhé. 

Picture1

Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi!

Đồng sáng lập, Giám đốc

Tiến sĩ Kasia Weina

Đồng sáng lập, Giám đốc
Đồng sáng lập, Phó giám đốc

Jan Zellmann

Đồng sáng lập, Phó giám đốc
Điều phối dự án

Phương Trần

Điều phối dự án
Nhân viên hành chính

Ngọc Hà

Nhân viên hành chính
Điều phối dự án

Ngân Nguyễn

Điều phối dự án
Điều phối dự án

Kate Lê

Điều phối dự án
Chuyên viên Marketing

Ngân Thái

Chuyên viên Marketing
Điều phối dự án

Quyên Trần

Điều phối dự án
Hỗ trợ dự án

Viên Lê

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Mai Nguyễn

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Triển Nguyễn

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Chuân Nguyễn

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Trí Trần

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Cơ Thân

Hỗ trợ dự án
Hỗ trợ dự án

Hoàng Nguyễn

Hỗ trợ dự án

Bạn muốn tạo tác động tích cực cùng chúng tôi ?

Hãy gia nhập đội ngũ những người tạo thay đổi của chúng tôi ngay hôm nay!