Skip to content

Chương trình thực phẩm lành mạnh

Chúng tôi đảm bảo an ninh lương thực và chuỗi cung ứng thực phẩm tự nhiên.

Tại các nước đang phát triển, đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á, việc tiếp cận nguồn thực phẩm đáng tin cậy vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi an ninh lương thực đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động nông nghiệp thường ít chịu sự quản lý và giám sát. Thêm vào đó, Việt Nam chưa có một hệ thống chứng nhận thực phẩm đáng tin cậy và cơ quan quản lý chuyên trách. Những vấn đề này ảnh hưởng tới toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm sạch tại đây. Hơn nữa, những thiếu sót trong chuỗi cung ứng thực phẩm cũng dẫn tới lượng lớn thực phẩm hỏng, thực phẩm sạch có giá thành quá cao mà thị trường địa phương không thể chi trả, và lợi nhuận thấp cho nông dân.

Bên cạnh vấn đề về thực phẩm sạch, ngành nông nghiệp còn không quan tâm tới phúc lợi động vật, có thể thấy qua sự ngược đãi từ hoạt động chăn nuôi công nghiệp tới động vật trong các chuồng nuôi nhốt. Khi chỉ tập trung vào lợi nhuận, hoạt động này sẽ gây áp lực nghiêm trọng tới hệ thống thực phẩm và đẩy hệ thống này tới bờ vực sụp đổ.

Cuối cùng, biến đổi khí hậu đang tạo rủi ro lớn cho nông dân: nhiệt độ cao dẫn tới mất mùa và ảnh hưởng tới sinh kế, bão mạnh và thường xuyên hơn, và điều kiện tự nhiên nói chung cũng khắc nghiệt hơn. Kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu là vô cùng cần thiết đối với nông dân, để họ có thể thích nghi với những thay đổi của thế giới và tiếp tục tiếp cận thị trường.

Làm thế nào để cải thiện chuỗi cung ứng thực phẩm, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nông dân và phúc lợi vật nuôi?

Hãy cùng xem các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi ở dưới đây:

HealthyFarm

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Khởi nghiệp

Doanh nghiệp xã hội này đang xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm tự nhiên, trực tiếp hỗ trợ hộ nông dân và các đơn vị sản xuất địa phương.

Trứng gà nuôi dưỡng nhân đạo

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Kiểm nghiệm

Chúng tôi hướng tới thay đổi cách thức đối xử với vật nuôi tại Việt Nam, bằng cách chuyển đổi hình thức nuôi gà lấy trứng từ nuôi trong chuồng trại thành nuôi thả vườn, đồng thời nâng cao nhận thức và nhu cầu của thị trường về những sản phẩm có nguồn nuôi dưỡng nhân đạo.

Giải pháp nuôi trồng kỹ thuật thấp

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Giải pháp

Chúng tôi tạo ra máy sấy năng lượng mặt trời với chi phí thấp để cải thiện khả năng xử lý sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch cho nông dân, giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị và vệ sinh sản phẩm.

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp giải pháp nông nghiệp bền vững.

Từ vận hành trang trại doanh nghiệp nông nghiệp cho tới chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp hàng loạt dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt tại thị trường Việt Nam và đang mở rộng ra khu vực ASEAN. Chúng tôi tư vấn những giải pháp nông nghiệp thực tiễn, do khách hàng có thể gặp nhiều khó khăn khi hoạt động tại địa phương cùng hộ nông dân. Các khách hàng thuộc dự án trước đây của chúng tôi bao gồm:

gizlogo-unternehmen-de-rgb-300
1491901554Groz-Beckert-GIF
alba
hoiana logo

Hỗ trợ chuỗi cung ứng

Cung cấp dịch vụ về chuỗi cung ứng, bao gồm hoạt động đào tạo cùng những hoạt động liên quan tới hộ nông dân nhỏ lẻ và trung gian

Doanh nghiệp nông nghiệp

Vận hành các chương trình cung ứng thực phẩm và trang trại của doanh nghiệp

Thu mua bền vững

Tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng nhất, tạo tác động xã hội tích cực và giảm thiểu tối đa tổn hại tới môi trường (ví dụ: nguyên liệu không tạo ra rác thải, nguyên liệu có nguồn gốc địa phương, v.v.) cho khách hàng doanh nghiệp

Chuỗi cung ứng có trách nhiệm

Khuyến nghị những thay đổi trong chính sách nội bộ để chuỗi cung ứng và hoạt động thu mua bền vững hơn