Giữ gìn Đà Nẵng Xanh hơn, sạch hơn

Giữ gìn Đà Nẵng xanh hơn, sạch hơn

Cảm ơn tất cả các bạn đã chung tay cho ngày lao động tuyệt vời. Khoảng 100 bạn tình nguyện viên đã tham gia với 150 bao rác được thu gom. Đây là một số hình ảnh cho sự kiện Clean Up lần này.

Ngày: 17/04/2016

Địa điểm: Biển Đà Nẵng

[button open_new_tab=”true” color=”accent-color” hover_text_color_override=”#fff” image=”default-arrow” size=”large” url=”https://www.facebook.com/events/1010911642278501/1010912202278445/” text=”Tham gia” color_override=””]