Skip to content

Nước sạch cho mọi người

Chúng tôi cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và xử lý nước thải.

Nước là nguồn gốc sự sống và mọi người đều có quyền tiếp cận nguồn tài nguyên vô giá này. Nhiều thập kỉ qua, Việt Nam cùng các tổ chức phát triển đã cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước trên toàn lãnh thổ; tuy nhiên, phần lớn nguồn nước tại địa phương vẫn chưa đủ an toàn để uống trực tiếp. Do đó, mọi người chủ yếu dùng nước đóng chai, thường là chai nhựa PET.

Việc gia tăng tiêu thụ nhựa không bền vững như PET đã dẫn tới lượng lớn rác thải nhựa đổ ra bãi thải hoặc thải ra môi trường. Hơn nữa, nhựa PET đã qua sử dụng không thể tái chế liên tục, và việc tái chế PET tại Việt Nam thường tạo ra sản phẩm có giá trị thấp hơn sản phẩm ban đầu. Trung bình tại Đông Nam Á, chỉ 26% khối lượng PET được thu nhặt, 26% đổ ra bãi thải, và 48% thải ra môi trường.

Bên cạnh vấn đề về lượng lớn nhựa PET bị thải ra môi trường sau quá trình tiêu thụ nước, nhiều đơn vị tái chế tự phát, không đăng ký tại Việt Nam không có hệ thống xử lý nước thải phù hợp tại cơ sở. Do đó, nước thải trực tiếp bị đổ ra sông, gây ô nhiễm và thải lượng lớn vi nhựa ra môi trường. Giải quyết vấn đề xử lý nước thải cho cá nhân và doanh nghiệp tái chế tại các nước đang phát triển sẽ là bước quan trọng để ngăn chặn thảm họa môi trường tại khu vực.

Làm thế nào để đảm bảo tiếp cận nguồn nước mà không tạo ra rác thải và thiết kế hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp?

Hãy cùng xem các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi ở dưới đây:

Glassia

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Khởi nghiệp

Doanh nghiệp xã hội này sản xuất nước sạch trong chai thủy tinh không tạo ra rác thải. Với đầy đủ dịch vụ giao hàng và thu gom, doanh nghiệp đang áp dụng quy trình tuần hoàn trong sản xuất và tiêu thụ nước.

waste water vn-08

Giải pháp xử lý nước thải

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Kiểm nghiệm

Chúng tôi hướng tới thay đổi đáng kể cách thức xử lý nước thải tại các cơ sở tái chế vừa và nhỏ, dựa vào quá trình xử lý sinh học với chi phí thấp.

Dự án nước sạch cộng đồng

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn: Giải pháp

Chúng tôi thiết kế hệ thống nước sạch chi phí thấp cho cộng đồng dân cư tại nông thôn, nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng nguồn nước thiếu vệ sinh, đồng thời khuyến khích khởi nghiệp tại địa phương.

community water cover VN-08

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực nước sạch

Chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý nguồn nước bền vững.

Chúng tôi thiết kế những giải pháp thực tiễn liên quan tới nước sạch cho hoạt động của khách hàng, hoặc cho các chương trình tiếp cận cộng đồng hay phát triển bền vững.

hoiana logo
intercon
Screen Shot 2021-03-02 at 5.28.49 PM

Vận hành cơ sở nước sạch

Cung cấp dịch vụ liên quan đến các cơ sở về nước sạch, bao gồm vận hành toàn phần, đào tạo và bảo trì

Chương trình nước sạch cộng đồng

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Giải pháp xử lý nước thải

Điều phối và thực hiện các giải pháp xử lý nước thải cho khách hàng, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các dây chuyền sản xuất quy mô lớn