Skip to content

VÌ MỘT TƯƠNG LAI

BỀN VỮNG

Xây dựng, tư vấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh có ý thức về môi trường và hòa nhập xã hội tại các thị trường mới nổi
Home VN
Home VN

sứ mệnh

Chúng tôi hướng đến thay đổi nhận thức về kinh doanh, xóa bỏ ranh giới giữa lợi ích xã hội và lợi nhuận và tập trung vào việc tạo ra tác động bền vững. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ tham gia các sự nghiệp xã hội thông qua ngân sách và hoạt động được vạch định trước. Thay vào đó các tác động xã hội nên được đưa vào cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra và hỗ trợ các doanh nghiệp hòa nhập trở thành nhân tố thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững và lợi ích lâu dài cho thế hệ tương lai.

dịch vụ

Các giải pháp trọn gói cho một tương lai tốt đẹp hơn

Nông nghiệp

Cùng với sự gia tăng dân số thế giới, nhu cầu cải tiến các hệ thống nông nghiệp cũng tăng lên. Đặc biệt như thường thấy ở các nước Đông Nam Á, nơi mà các chuỗi cung ứng còn kém phát triển và tốc độ tăng dân số ở mức cao, thực hành nông nghiệp bền vững đóng vai trò tối quan trọng cho tương lai.


Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

• Kinh doanh nông nghiệp
Chuỗi giá trị nông nghiệp
Tiếp cận thị trường
Cung ứng đầu vào
Lựa chọn cây trồng
Đào tạo và nâng cao năng lực

An toàn thực phẩm
Tư vấn trang trại
Hệ thống thủy canh
Quản lý chuỗi cung ứng
Thiết bị nông nghiệp công nghệ thấp
Tập trung vào hộ nông nghiệp nhỏ

CÁCH TIẾP CẬN

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

TOÀN DIỆN

Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận độc đáo để tư vấn & xây dựng các doanh nghiệp cho tương lai. 

Danh mục dự án

Gia nhập với chúng tôi.

Không chỉ là một nghề, đây là cả một sự nghiệp làm nên điều khác biệt.

Tình nguyện với chúng tôi.

Bạn có thời gian rảnh và muốn giúp một tay? Tham gia tình nguyện ngay hôm nay!

Cộng tác với chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng hợp tác chính là chìa khóa dẫn đến một tương lai bền vững. 

Tác Động của chúng tôi

hộ nông dân
nhỏ lẻ
được hỗ trợ
cộng đồng
được kết nối
với thị trường
tấn rác nhựa
gây ô nhiễm
được điều hướng
sự kiện
tạo tác động
tích cực
nhà khởi nghiệp
được cố vấn
chuyên môn
sinh viên
được hướng dẫn

Đội ngũ & Cộng sự

Chúng tôi là một đội ngũ tập hợp những cá nhân nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới
thông qua hoạt động kinh doanh bền vững.

TS. Kasia Weina

TS. Kasia Weina

Nhà sáng lập, Giám đốc
USA
LinkedIn
Jan Zellmann

Jan Zellmann

Nhà sáng lập,
Phó Giám đốc, CFO
Đức
LinkedIn
Christian Schaefer

Christian Schaefer

Cố vấn luật & Cộng sự
Đức
LinkedIn
Phuong Mai

Phuong Mai

Hỗ trợ pháp lý
Việt Nam
Phuong Tran

Phuong Tran

Trưởng ban
Phát triển Cộng đồng
Việt Nam
LinkedIn
Khuyen Nguyen

Khuyen Nguyen

Quan hệ khách hàng
Việt Nam
Quyen Tran

Quyen Tran

Quản lý bán lẻ
Việt Nam
Thinh Le

Thinh Le

Quản lý trang trại
Việt Nam
Huyen-Anh Pham

Huyen-Anh Pham

Hành chính & Hỗ trợ dự án
Việt Nam
Tayla Murphy

Tayla Murphy

Liên kết đánh giá tác động
Úc
Ngoc Doan

Ngoc Doan

Chuyên viên môi trường
Việt Nam
Ngan Nguyen

Ngan Nguyen

Thu mua
Việt Nam

Đội ngũ & Cộng sự

Chúng tôi là một đội ngũ tập hợp những cá nhân nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới
thông qua hoạt động kinh doanh bền vững.

TS. Kasia Weina

TS. Kasia Weina

Nhà sáng lập, Giám đốc
USA
LinkedIn
Jan Zellmann

Jan Zellmann

Nhà sáng lập,
Phó Giám đốc, CFO
Đức
LinkedIn
Christian Schaefer

Christian Schaefer

Cố vấn luật & Cộng sự
Đức
LinkedIn
Axel Mierke

Axel Mierke

Hội đồng Cố vấn
Đức
LinkedIn
Phuong Mai

Phuong Mai

Hỗ trợ pháp lý
Việt Nam
Phuong Tran

Phuong Tran

Trưởng ban
Phát triển Cộng đồng
Việt Nam
LinkedIn
Khuyen Nguyen

Khuyen Nguyen

Quan hệ khách hàng
Việt Nam
Quyen Tran

Quyen Tran

Quản lý bán lẻ
Việt Nam
Thinh Le

Thinh Le

Quản lý trang trại
Việt Nam
Huyen-Anh Pham

Huyen-Anh Pham

Hành chính & Hỗ trợ dự án
Việt Nam