Skip to content

Chúng tôi giải quyết các tác động tiêu cực của du lịch.

Ngày nay, du lịch đại trà đặt các cộng đồng và các nhóm yếu thế vào nhiều rủi ro. Ngành Du lịch thường gạt bỏ người dân địa phương thay vì đưa vào thành một phần trải nghiệm cho khách. Điều này dẫn đến việc đánh mất văn hóa và truyền thống khi các cộng đồng tiến dần về phía du lịch đại trà được công thức hóa.

Ngoài ra, du lịch đại trà có thể dẫn đến các tác động tàn phá môi trường cũng như khiến cộng đồng ngập trong rác thải, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và còn nhiều tác động tiêu cực hơn thế nữa.

Làm thế nào để kiến tạo du lịch hòa nhập, dựa vào cộng đồng?

Hãy cùng xem các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi ở dưới đây:

Mạng lưới Du lịch Cộng đồng Việt Nam

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn phát triển: Khởi nghiệp

Mạng lưới DLCĐ Việt Nam tập hợp tất cả các bên liên quan, thúc đẩy sự tham gia và kết nối trực tiếp các cộng đồng với thị trường.

training and prod development VN-08

Phát triển ‘bước cuối’

Địa điểm: Việt Nam

Giai đoạn phát triển: Giải pháp

Chúng tôi hướng tới mục tiêu chuyển đổi sang du lịch bền vững bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các cộng đồng cần bổ sung đào tạo, phát triển sản phẩm và hướng dẫn.

Các dịch vụ trong lĩnh vực du lịch của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các giải pháp du lịch bền vững

Chúng tôi có thể tạo ra các chương trình và tour hòa nhập mang lại lợi ích cho cộng đồng và phù hợp với các chương trình và mục tiêu bền vững.

gizlogo-unternehmen-de-rgb-300
download
ExoFoundation

Phát triển 'bước cuối'

Cung cấp đào tạo và phát triển để giúp cộng đồng sẵn sàng đón tiếp khách và quan hệ đối tác với các đơn vị lớn.

Chương trình Hòa nhập cho khách sạn

Hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng cho khách.