Skip to content

giải quyết các vấn đề

xã hội & môi trường

thông qua sáng tạo

đổi mới & hòa nhập xã hội

Thực nghiệm kinh doanh sáng tạo
đem lại giải pháp làm thay đổi thế giới.

Hoạt động của chúng tôi tập trung vào các chương trình cơ bản như sau:

giải pháp

không rác thải 

Kiến tạo các mô hình tuần hoàn làm thay đổi tư duy về nguyên vật liệu và chuỗi giá trị, hướng đến một tương lai xanh sạch.

thực phẩm

lành mạnh

Cải thiện chuỗi cung ứng theo mô hình hòa nhập xã hội, đối xử nhân đạo với động vật và nền kinh tế chia sẻ.

nước sạch

cho mọi người

Nâng cao khả năng tiếp cận và đảm bảo nguồn cung ứng sạch cho tiêu dùng và xả thải.

du lịch

hòa nhập

Bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa của cộng đồng địa phương cho thế hệ tương lai.

Chúng tôi đang cùng tạo ra tác động tích cực!

600px-Emblem_of_Hoi_An_City
EGL Homepage VN 2021
idh-1
world_animal_protection_logo.svg_ 2
gaia
EGL Homepage VN 2021
EGL Homepage VN 2021
logo-amcham
hsi logo
EGL Homepage VN 2021
undp logo
EGL Homepage VN 2021

Tóm tắt hoạt động trong năm 2020!

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những thành tựu, các dự án tư vấn đã và đang thực hiện trong bản báo cáo hoạt động năm 2020.

DATL1643

Danh mục đầu tư của chúng tôi

HealthyFarm
Địa điểm: Việt Nam
Chương trình: Thực phẩm lành mạnh

Chuyên nghiệp hóa chuỗi cung ứng và cung cấp cầu nối đến thị trường cho người nông dân.

ReForm Plastic
Địa điểm: Việt Nam, Myanmar
Chương trình: Không rác thải

Mang lại giá trị cho rác thông qua giải pháp toàn diện, dễ dàng nhân rộng đối với nhựa giá trị thấp.

Glassia
Địa điểm: Việt Nam
Chương trình: Nước sạch cho Mọi người

Cung cấp giải pháp cốt lõi thông qua các cơ sở nước đóng chai thủy tinh hiện đại tại địa phương.

Mạng lưới DLCĐ Việt Nam
Địa điểm: Việt Nam
Chương trình: Du lịch hòa nhập

Hỗ trợ các dự án du lịch cộng đồng thông qua phát triển & tiếp cận thị trường.

Công việc của chúng tôi đã được nhắc đến tại: