VÌ MỘT TƯƠNG LAI

BỀN VỮNG

Xây dựng, tư vấn, hướng dẫn và triển khai thực hiện các giải pháp kinh doanh có ý thức về môi trường và hòa nhập xã hội tại các thị trường mới nổi
farmer reversed-05

sứ mệnh

Chúng tôi hướng đến thay đổi nhận thức về kinh doanh, xóa bỏ ranh giới giữa lợi ích xã hội và lợi nhuận và tập trung vào việc tạo ra tác động bền vững. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ tham gia các sự nghiệp xã hội thông qua ngân sách và hoạt động được vạch định trước. Thay vào đó các tác động xã hội nên được đưa vào cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra và hỗ trợ các doanh nghiệp hòa nhập trở thành nhân tố thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững và lợi ích lâu dài cho thế hệ tương lai.

dịch vụ

Các giải pháp trọn gói cho một tương lai tốt đẹp hơn

Nông nghiệp

Cùng với sự gia tăng dân số thế giới, nhu cầu cải tiến các hệ thống nông nghiệp cũng tăng lên. Đặc biệt như thường thấy ở các nước Đông Nam Á, nơi mà các chuỗi cung ứng còn kém phát triển và tốc độ tăng dân số ở mức cao, thực hành nông nghiệp bền vững đóng vai trò tối quan trọng cho tương lai.


Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

• Kinh doanh nông nghiệp
Chuỗi giá trị nông nghiệp
Tiếp cận thị trường
Cung ứng đầu vào
Lựa chọn cây trồng
Đào tạo và nâng cao năng lực

An toàn thực phẩm
Tư vấn trang trại
Hệ thống thủy canh
Quản lý chuỗi cung ứng
Thiết bị nông nghiệp công nghệ thấp
Tập trung vào hộ nông nghiệp nhỏ

 • Cùng với sự gia tăng dân số thế giới, nhu cầu cải tiến các hệ thống nông nghiệp cũng tăng lên. Đặc biệt như thường thấy ở các nước Đông Nam Á, nơi mà các chuỗi cung ứng còn kém phát triển và tốc độ tăng dân số ở mức cao, thực hành nông nghiệp bền vững đóng vai trò tối quan trọng cho tương lai. 


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  -Kinh doanh nông nghiệp

  -Chuỗi giá trị nông nghiệp

  -Tiếp cận thị trường

  -Cung ứng đầu vào

  -Lựa chọn cây trồng

  -Đào tạo và nâng cao năng lực

  -An toàn thực phẩm

  -Tư vấn trang trại

  -Hệ thống thủy canh

  -Quản lý chuỗi cung ứng

  -Thiết bị nông nghiệp công nghệ thấp

  -Tập trung vào hộ nông nghiệp nhỏ

 • Cơ sở hạ tầng quản lý rác thải ở nhiều nước Đông Nam Á hiện nay không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sinh ra do sự tăng lên nhanh chóng của các chất thải sinh hoạt gia đình cũng như rác thải nhập khẩu từ các nước phát triển. Mặc dù đã có sẵn những hệ thống phân loại và tái chế cho một số loại nguyên liệu nhất định, phần lớn số nguyên liệu còn lại chưa được tận dụng và gây tác động xấu đáng kể về môi trường và kinh tế. Mức độ giáo dục về rác thải vẫn còn thấp, khiến việc phân loại rác tại nguồn trở nên khó khăn và đồng thời gây ra những rủi ro về sức khỏe cho người dân thông qua các thực hành xấu.


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  -Mô hình khép kín

  -Tư vấn về rác thải

  -Phân loại tại nguồn

  -Cách tiếp cận tạo giá trị cho rác

  -Trung tâm xử lý phi tập trung

  -Đào tạo và nâng cao năng lực

  -Nghiên cứu & Phát triển

  -Sự tham gia của cộng đồng

  -Sự kiện dọn dẹp

 • Việt Nam có 53 nhóm dân tộc thiểu số với văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ và ẩm thực riêng. Công nghiệp hóa đã khiến những nền văn hóa này hòa nhập vào thế giới hiện đại dẫn tới sự mất dần những giá trị truyền thống. Du lịch cộng đồng (CBT) hướng đến giữ gìn các nền văn hóa thông qua hoạt động du lịch bền vững bảo tồn môi trường và cộng đồng từ bên trong. Trong thập kỷ qua, các cơ quan viện trợ, chính phủ và công ty du lịch đã phát triển khoảng 200-250 dự án du lịch cộng đồng trên khắp Việt Nam với thành công còn hạn chế (ước tính 10%), chủ yếu do thiếu kinh nghiệm, hỗ trợ và tư duy bền vững.


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  -Du lịch cộng đồng

  -Mạng lưới DLCĐ VCBT-N

  -Đào tạo và nâng cao năng lực

  -Quản lý quỹ cộng đồng

  -Tư vấn vệ sinh và dịch vụ đón tiếp

  -Tiếp cận thị trường (quản lý OTA)

  -Hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số

  -Phát triển sản phẩm

 • Bên cạnh việc phát triển và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh có tác động tích cực, chúng tôi còn cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu, thâm nhập thị trường và phát huy những tác động tích cực tiềm năng của mình. Hơn nữa, chúng tôi kiến tạo và tìm ra các lựa chọn có tiềm năng đầu tư cho các nhà đầu tư trong khu vực.


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  -Thâm nhập thị trường

  -Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

  -Tổ chức phát triển

  -Tư vấn quản lý

 • Giá trị cốt lõi của Evergreen Labs là phát triển các mô hình kinh doanh bền vững và xây dựng hệ thống quản lý vững chắc để cuối cùng xây dựng các doanh nghiệp có thể đầu tư và đem lại tác động tích cực. Danh mục đầu tư của chúng tôi đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại tác động của chúng tôi đã lan rộng khắp Việt Nam và khi quy mô dự án tăng lên sẽ đóng góp cho toàn bộ khu vực. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực đang thu hút sự chú ý cùng với sự tăng lên của dân số và sự phát triển của nền kinh tế. Để tránh khai thác cạn kiệt và thiệt hại không thể khắc phục đối với môi trường, chúng tôi tạo ra những mô hình kinh doanh sáng tạo để giảm thiểu những rủi ro đồng thời cải thiện sinh kế của các cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực.

  Bên cạnh việc phát triển dự án nội bộ, chúng tôi hỗ trợ triển khai các dự án bên ngoài từ các chương trình Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR đến lắp đặt trang trại hoặc hoạt động tăng cường sự tham gia của cộng đồng.


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  Dự án bên ngoài (một số)

  -Trang trại Groz Beckert

  -Phiên chợ cho Tập đoàn Accor

  -Quỹ đầu tư JAPFA

  Dự án nội bộ

  -HealthyFarm

  -ReForm

  -VCBT-N

 • Chúng tôi tìm kiếm, sàng lọc và kiến tạo các dự án khởi nghiệp xã hội giai đoạn đầu và có khả năng nhận đầu tư. Những dự án này phải có sứ mệnh phù hợp với các nhà đầu tư, các quỹ gia đình và cá nhân theo đuổi tác động tích cực ở quy mô toàn cầu và tìm kiếm hoàn vốn xã hội và tài chính với mức độ quan trọng ngang nhau. Evergreen Labs làm việc với từng dự án để xác định rõ các mục tiêu tài chính và xã hội đo lường được và theo dõi tiến trình cũng như sắp xếp các quá trình chuyển đổi và quản lý các khoản đầu tư đang diễn ra cho đến khi thoái vốn.


  Chuyên môn và dịch vụ của chúng tôi

  -Xác định mục tiêu

  -Báo cáo rủi ro

  -Cuộc họp quản lý

  -Mô hình tài chính

  -Hỗ trợ pháp lý

  -Lộ trình

  -Huấn luyện & cố vấn

  -Hồ sơ đầu tư

  -Triển khai quỹ đầu tư

  -Theo dõi thực hiện

  -Gây quỹ

 • Sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi Đông Nam Á mở ra nhiều cơ hội cho tương lai. Cụ thể, Việt Nam được nhận định là một trong những thị trường mới nổi sôi động nhất Đông Nam Á, với đời sống của 93 triệu dân được thay da đổi thịt nhờ cải cách kinh tế. Trong 10 năm trở lại đây, tăng trưởng GDP hàng năm trung bình đạt 6% trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng gấp ba lần. Hơn nữa, tầng lớp thu nhập trung bình mới nổi đang thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng và sức mua. Phát triển thần tốc như ở Việt Nam thường đi kèm với đánh đổi về môi trường và xã hội. Với cách tiếp cận độc đáo theo định hướng thị trường, tập trung vào các chủ thể liên quan, chúng tôi làm việc với chính quyền, các nhà giáo dục, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân để đào tạo, xây dựng năng lực và tạo ra cơ hội kinh tế bình đẳng cho mọi người. Hơn nữa, chúng tôi bồi đắp lớp thế hệ tạo ra thay đổi để thúc đẩy tăng trưởng tích cực ở Đông Nam Á.


  Chuyên môn và nghiệp vụ của chúng tôi

  -Tiếp cận tài chính

  -Đào tạo khởi nghiệp

  -Phát triển khu vực tư

  -Sàng lọc sáng kiến

  -Cạnh tranh

  -Nghiên cứu khả thi

  -Hỗ trợ các chủ thể liên quan

  -Phân tích chuỗi giá trị

CÁCH TIẾP CẬN

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

TOÀN DIỆN

Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận độc đáo để tư vấn & xây dựng các doanh nghiệp cho tương lai. 

Danh mục dự án

 • healthy farm logo leaf-01

  Chúng tôi thực hiện dự án này cho các hộ làm nông nhỏ lẻ. Một doanh nghiệp xã hội chuyên về chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn diện tập trung vào việc tìm nguồn cung sản phẩm sạch từ nông dân để phân phối cho người mua.

  HealthyFarm
  Việt Nam
  Phát triển dự án; Nông nghiệp
 • ilo circle-02

  Một bản nghiên cứu đánh giá thị trường và tóm tắt khái niệm ở quy mô quốc gia về tính khả thi của mạng lưới du lịch cộng đồng trên toàn quốc

  Tổ chức Lao động Quốc tế
  Việt Nam
  Tư vấn tác động; Du lịch
 • noah circle-03

  Với sự hỗ trợ thâm nhập thị trường của chúng tôi, dự án này hướng đến mục tiêu tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho địa phương thông qua việc sản xuất bàn chải đánh răng thân thiện với môi trường.

  Bàn chải tre Dr. Noah
  Hàn Quốc
  Thâm nhập thị trường; Nông nghiệp
 • GIZ circle-03

  Sàng lọc các sáng tạo đổi mới trên toàn Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch nhằm đưa các dự án tiềm năng sang Myanmar thông qua Chương trình phát triển khu vực tư nhân của GIZ.

  Cơ quan Phát triển Đức
  Myanmar
  Phát triển khu vực tư nhân
 • ADB logo-03

  Thực hiện giải pháp quản lý rác thải cộng đồng bao gồm lắp mẫu máy tái chế, đào tạo người lao động xử lý rác thải và phát triển thị trường cho sản phẩm cuối cùng.

  Ngân hàng Phát triển Châu Á
  Việt Nam
  Quản lý rác thải; Tư vấn tác động
 • vcbtn circle-03

  Mạng lưới rộng khắp Việt Nam nhằm kết nối tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch cộng đồng và hỗ trợ tiếp cận thâm nhập thị trường cho cộng đồng địa phương

  www.vcbt-n.com

  Mạng lưới Du lịch Cộng đồng Việt Nam
 • gb-03

  Dự án tư vấn Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp CSR nhằm thiết kế và xây dựng trang trại thủy canh của công ty để sản xuất rau sạch cho căng-tin nhân viên.

  Groz-Beckert
  Việt Nam
  Thủy canh; Tư vấn CSR
 • mbi circle-03

  Dự án tư vấn quản lý rác thải nhằm xác định cách thức sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trong đại dương với sự tham gia của cả cộng đồng địa phương và các bên liên quan.

  Mekong Business Initiative
  Việt Nam
  Tư vấn tác động; Rác thải
 • GIZ circle-03

  Phân tích và phác thảo các lựa chọn tài chính khác nhau từ các nguồn quốc tế có sẵn cho các doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ tại Mozambique để phát triển kinh tế bền vững.

  Cơ quan phát triển Đức
  Mozambique
  Tiếp cận Tài chính; Phát triển khu vực tư nhân
 • mia circle-03

  Thiết kế, sản xuất và lắp đặt tủ khóa và ghế dài từ vật liệu tái chế như là một phần của hoạt động CSR; do ReForm Việt Nam thực hiện.

  Chuỗi khách sạn Mia
  Việt Nam
  CSR; Rác thải
 • dim circle-03

  Tư vấn dự án về giải pháp rác thải bền vững bao gồm các sự kiện dọn dẹp trước cuộc đua và các giải pháp xử lý và tái chế rác thải tại chỗ trong sự kiện này.

  Danang International Marathon
  Việt Nam
  CSR; Rác thải
 • vgu logo circle-03

  Khái niệm hóa và triển khai cuộc thi thách thức đổi mới cho 30 sinh viên ngành kỹ thuật thiết kế, tính toán và chế tạo máy tái chế nhựa theo yêu cầu được xây dựng trước

  Đại học Việt - Đức
  Việt Nam
  Xây dựng, Đào tạo, Rác thải
 • dava circle logo-03

  Tư vấn và hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo nghề cho thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi Chất độc màu da cam thông qua việc tạo ra các sản phẩm có thể bán được, cung cấp khả năng tiếp cận thị trường để có nguồn thu bền vững cho Trung tâm.

  Hội Nạn nhân Chất độc màu da cam Việt Nam
  Việt Nam
  Triển khai; Xây dựng năng lực
 • gs logo circle-03

  Chuyến thăm quan và hoạt động giáo dục định kỳ thông qua Trải nghiệm cùng Evergreen nhằm khuyến khích học thông qua trải nghiệm và nâng cao nhận thức về môi trường. Ví dụ: tham quan trang trại, dọn dẹp bãi biển, tham quan bãi rác, trải nghiệm ở trung tâm tái chế.

  Trường Quốc tế Greenshoots
  Việt Nam
  Nâng cao năng lực; Đào tạo; Rác thải
 • quang nam ppc-03

  Đánh giá và báo cáo kỹ thuật nhằm xác định các dự án du lịch cộng đồng phù hợp và đánh giá khả năng đưa DLCĐ vào nội dung quy hoạch du lịch tổng thể của Tỉnh.

  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Việt Nam
  Khu vực công; Du lịch
 • reform-03

  Giải pháp quản lý rác thải rắn phi tập trung với trọng tâm đặt vào cách tiếp cận từ-rác-đến-giá-trị trong cộng đồng, mục tiêu nhân rộng mô hình thí điểm thông qua hình thức nhượng quyền xã hội.

  ReForm
  Việt Nam
  Phát triển Dự án; Rác thải
 • rsa circle logo-03

  Dự án nhận được tài trợ để phát triển giải pháp nông nghiệp công nghệ thấp giảm tỉ lệ hỏng, kéo dài thời hạn trưng bày giá và đảm bảo quy trình xử lý vệ sinh thông qua mô hình máy sấy năng lượng mặt trời cho trái cây, trà, hạt tiêu, rau củ và gia vị.

  Quỹ RSA Catalyst
  Việt Nam
  Phát triển dự án; Chế biến nông nghiệp; Thiết bị công nghệ thấp
 • accor circle-03

  Hoạt động CSR nằm trong khuôn khổ Chương trình Planet21 của tập đoàn Accor nhằm đảm bảo nguồn cung ứng bền vững tại địa phương và tổ chức các sự kiện thường kỳ cho nhân viên tập trung vào các mục tiêu môi trường hoặc xã hội.

  Tập đoàn Accor
  Việt Nam
  CSR; Tư vấn tác động
 • asu circle-03

  Khái niệm hóa, tổ chức và đào tạp các nhà khoa học khu vực Đông Nam Á trong tuần lễ “ứng dụng” của “Chương trình nhà khoa học trẻ ASU” để liên kết lý thuyết với ứng dụng thông qua lập kế hoạch và tạo mẫu dự án.

  Đại học Bang Arizona
  Các nước khu vực Hạ lưu sông Mekong
  Xây dựng năng lực; Khởi nghiệp kinh doanh; Đào tạo
 • koica circle-03

  Là đơn vị chiến thắng trong cuộc thi chuỗi giá trị nông nghiệp do KOICA tổ chức, dự án HealthyFarm thể hiện sự phù hợp của giải pháp cho các hộ sản xuất nhỏ lẻ quy mô địa phương.

  Chương trình tăng tốc Remake City
  Việt Nam
  Nông nghiệp

Gia nhập với chúng tôi.

Không chỉ là một nghề, đây là cả một sự nghiệp làm nên điều khác biệt.

Tình nguyện với chúng tôi.

Bạn có thời gian rảnh và muốn giúp một tay? Tham gia tình nguyện ngay hôm nay!

Cộng tác với chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng hợp tác chính là chìa khóa dẫn đến một tương lai bền vững. 

Tác Động của chúng tôi

hộ nông dân
nhỏ lẻ
được hỗ trợ
cộng đồng
được kết nối
với thị trường
tấn rác nhựa
gây ô nhiễm
được điều hướng
sự kiện
tạo tác động
tích cực
nhà khởi nghiệp
được cố vấn
chuyên môn
sinh viên
được hướng dẫn

Đội ngũ & Cộng sự

Chúng tôi là một đội ngũ tập hợp những cá nhân nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới
thông qua hoạt động kinh doanh bền vững.

TS. Kasia Weina
Jan Zellmann
Christian Schaefer
Phuong Mai
Phuong Tran
Khuyen Nguyen
Quyen Tran
Thinh Le
Huyen-Anh Pham
Tayla Murphy
Ngoc Doan
Ngan Nguyen

Đội ngũ & Cộng sự

Chúng tôi là một đội ngũ tập hợp những cá nhân nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới
thông qua hoạt động kinh doanh bền vững.

TS. Kasia Weina
Jan Zellmann
Christian Schaefer
Axel Mierke
Phuong Mai
Phuong Tran
Khuyen Nguyen
Quyen Tran
Thinh Le
Huyen-Anh Pham