Vì một Sơn Trà Xanh

Evergreen Clean up rất vui khi được hỗ trợ sự kiện này. Được tổ chức bởi Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng và GreenViet nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà. Hãy tham gia chương trình với chúng tôi lúc 7:30 sáng ngày 3 tháng 5 tại Công viên Biển Đông. Vui long đăng ký tại link bên dưới. chúng tôi trông đợi bạn tại sự kiện này!

Ngày: 03/05/2016

Địa điểm: Công viên Biển Đông