Hội thảo Phụ nữ trong lĩnh vực STEM: Phụ nữ trong Kinh doanh & Đổi mới

Được hợp tác tổ chức giữa Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng và Fablab Đà Nẵng, sự kiện lần này làm nổi bật thành tựu đã đạt được của cộng đồng Phụ nữ trong lĩnh vực STEM (Women in STEM) và truyền cảm hứng, giáo dục và kết nối phụ nữ trong khối khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Diễn đàn Women in STEM tập hợp cả hai giới làm việc trong lĩnh vực STEM tham gia trao đổi mở trong vòng một ngày về vai trò của người phụ nữ trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và khoa học có yêu cầu cao. Với một nền khoa học và công nghệ đang có những bước phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc truyền cảm hứng và giáo dục giới nữ nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến khoảng cách trong vị thế giới và trở thành một phần trong phòng trào mang tính toàn cầu là rất quan trọng. Hội thảo có mục tiêu làm nổi bật hình mẫu vai trò của nữ giới và khuyến khích trao đổi kiến thức và mở rộng mạng lưới xã hội trong giới doanh nghiệp nữ.

Hãy cùng chúng tôi tham gia sự kiện với các hội thảo mang lại cái nhìn và kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực; thông tin, thảo luân và chia sẻ về việc theo đuổi sự nghiệp STEM, và kết nối mở rộng mạng lưới xã hội và cơ hội nghề nghiệp với những phụ nữ khác đang làm việc trong lĩnh vực STEM.

Ngày: 05/08/2016

Location: Đại học Đà Nẵng

Tìm Hiểu Thêm