Sứ Mệnh

Cùng với một số nhà doanh nghiệp nhiệt tâm khác, Evergreen Labs thúc đẩy và hỗ trợ các dự án kinh doanh có mục tiêu tác động tích cực lên những thách thức ngày càng nhức nhối về môi trường và xã hội ngày nay.

Cách Tiếp Cận Hai-Chiều

Chúng tôi hỗ trợ phát triển công ty một cách chuyên nghiệp và bền vững, để các nhà doanh nghiệp tập trung điều hành công việc kinh doanh.

Hỗ Trợ

Đối tượng hỗ trợ: Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp và mỗi người dường như đều điều hành ít nhất một công việc kinh doanh. Tuy nhiên những công việc kinh doanh nói trên thường rời rạc và bị hạn chế về quy mô do sự thiếu chuyên nghiệp trong cách thức/cơ cấu tổ chức. Bên cạnh đó, có một số lượng không nhỏ những nhà doanh nghiệp trẻ có ý tưởng hay, sáng tạo nhưng cần được hỗ trợ để mở rộng công việc kinh doanh cá nhân trở thành công ty làm ăn có lợi nhuận và bền vững.

 Cách thức hỗ trợ:  Evergreen Labs hướng đến việc cung cấp một danh mục đầy đủ các dịch vụ trong suốt chu trình hoạt động của một công ty. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cơ bản, chúng tôi giúp các nhà doanh nghiệp tập trung vận hành hoạt động kinh doanh và đảm bảo một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tinh gọn..

Tạo Lập

Shelf Businesses: Ngoài việc hỗ trợ các nhà doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh riêng, chúng tôi cũng phát triển những dự án riêng thành “dự án trên kệ” (shelf business). Những “dự án trên kệ” luôn sẵn sàng cho các nhà doanh nghiệp nhiệt tâm cùng tham gia và đảm nhiệm các hoạt động vận hành thường nhật. Theo đó, khi kế hoạch kinh doanh được thiết lập, nguồn tài chính được đảm bảo, chúng tôi sẽ cùng tham gia sáng lập và điều hành công ty với nhà doanh nghiệp.

Giải pháp thực tế: Rất nhiều trong số các “dự án trên kệ” của chúng tôi được đưa ra dựa trên giải pháp cho những vấn đề nóng hổi tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng việc nhân rộng những mô hình kinh doanh với giải pháp có tác động tích cực nên là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Cách tiếp cận “hỗ trợ và tạo lập” mang tính hai chiều này góp phần tối đa hóa những tác động tích cực lên môi trường và cộng đồng.

Dịch Vụ

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Cảm Hứng & Ý Tưởng

Chúng tôi bắt đầu từ giai đoạn sớm nhất trong vòng đời của doanh nghiệp để truyền cảm hứng cho mọi người phát triển và biến những ý tưởng có ảnh hưởng tích cực thành hiện thực.

Xem thêm

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_book.svg

Hợp Tác & Triển Khai

Chúng tôi đầu tư nguồn lực và tài chính vào các dự án trong giai đoạn đầu trước khi hợp tác với nhà doanh nghiệp và triển khai kế hoạch kinh doanh.

Xem thêm

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

Cải Tiến & Tăng Cường

Sau khi đã chứng minh khái niệm, chúng tôi sẽ đưa công ty vào giai đoạn mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao ảnh hưởng về xã hội và môi trường.

Xem thêm

Đội Ngũ

TS. Kasia Weina

Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành
Mỹ
Phát triển và kiểm nghiệm ý tưởng, phát triển và triển khai kế hoạch kinh doanh

Jan Zellmann

Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành
Đức
Phát triển kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư, tư vấn

Christian Schaefer

Cổ đông & Cố vấn luật (Asia Counsel)
Đức

Emmy Nguyễn

Quản lý dự án
Việt Nam
Healthyfarm.org & Phiên chợ Nông dân

Phương Trần

Quản lý dự án
Việt Nam
Du lịch cộng đồng

Thanh-Phương Mai

Luật sư
Việt Nam
Asia Counsel

Dịch vụ hỗ trợ