Cùng Khởi tạo

Cùng với những nhà doanh nghiệp có đam mê, chúng tôi phát triển những ý tưởng, dự án và hoạt động kinh doanh nhỏ thành công ty chuyên nghiệp và bền vững.

Cùng Học hỏi

Chúng tôi hỗ trợ phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhà doanh nghiệp thông qua các chương trình cố vấn, hội thảo và sự kiện.

Cùng Chia sẻ

Trao trả lại là một trong các cách tiếp cận tích cực của chúng tôi. Chúng tôi kiến tạo các dự án riêng và đồng thời hỗ trợ các dự án có tác động tích cực khác.

Sứ Mệnh

Cùng với một số nhà doanh nghiệp đầy đam mê, Evergreen Labs thúc đẩy và hỗ trợ các dự án kinh doanh có mục tiêu tác động tích cực lên những thách thức ngày càng nhức nhối về môi trường và xã hội ngày nay.

Chúng tôi tập trung vào việc triển khai, mở rộng và nhân rộng các giải pháp có tác động tích cực và các kế hoạch kinh doanh hiện có

Chúng tôi cũng hỗ trợ những nhà phát minh có những ý tưởng mang tính giải pháp bằng cách đưa ra và triển khai kế hoạch kinh doanh mang tính bền vững để đưa những ý tưởng này vào thực tế.

Xem thêm

Cách Tiếp Cận

Evergreen Labs theo đuổi các tiếp cận hai chiều nhằm phát huy tối đa tác động tích cực.

Sáng tạo: Cùng với đội ngũ đầy đam mê, chúng tôi xác định những ý tưởng hoặc mô hình kinh doanh tiềm năng và phát triển chúng thành một “dự án trên kệ” của Evergreen.

Hỗ trợ: Khi đã đồng sáng lập được “dự án trên kệ” cùng một nhà doanh nghiệp phù hợp hoặc tham gia vào một hoạt động kinh doanh có sẵn, chúng tôi cung cấp tất cả những chức năng quản lý điều hành hành chính cần thiết nhằm đảm bảo một cấu trúc kinh doanh tinh giản nhưng hiệu quả, cho phép nhà doanh nghiệp tập trung điều hành công việc kinh doanh.

Xem thêm

Tác động trong năm 2016

6
Dự án
1307
Người theo dõi
2225
Người được tác động

Dự Án

Đối Tác

logos-fablab-larger-size

 • Phiên chợ Nông dân Evergreen lần thứ nhất
  Phiên chợ Nông dân Evergreen lần thứ nhất
  (20/11/2016) Nơi tập trung nông sản, sản phẩm handmade và quầy đồ ăn an toàn tại địa phương
 • Hành trình Sáng tạo – Khởi nghiệp lần thứ 2
  Hành trình Sáng tạo – Khởi nghiệp lần thứ 2
  (28/09/2016) Sự kiện nhằm kết nối các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực khoa học công nghệ và định hướng, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong giới trẻ hiện nay.
 • Thử thách Sáng tạo có Mục tiêu (TIC) 2016
  Thử thách Sáng tạo có Mục tiêu (TIC) 2016
  (10/09/2016) Targeted Innovation Challenge (Thử thách Sáng tạo có Mục tiêu, hay TIC) được thiết kế nhằm thúc đẩy sự sáng tạo có mục tiêu, hướng đến giải quyết một vấn đề môi trường và mang lại giá trị thương mại.

Cơ hội

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi? Tại Evergreen Labs, bạn có cơ hội thử sức mình ở mọi vị trí! Chúng tôi luôn tìm kiếm những người nhiệt tình, có tinh thần kinh doanh để trở thành một phần của hoặc đồng sáng lập những “dự án trên kệ” của chúng tôi. Nếu bạn có những ý tưởng tuyệt vời của riêng mình, hãy liên hệ với chúng tôi!

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_megaphone.svg

Vị trí mở

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_book_pen.svg

Ý tưởng trên kệ

http://evergreenlabs.org/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

Có ý tưởng riêng?